Kepala Prodi TEI

Acep N. Ihsan

Acep Nurul Ihsan, S.Pd. menjabat sebagai Kepala Program Studi Teknik Elektronika Industri, selain mengajar Teknik Kerja Bengkel untuk kelas X. Beliau menyelesaikan Pendidikan Teknik Elektronikanya di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, UPI (Bandung), pada tahun 2007.